INTERNATIONAAL ERFRECHT: SERVIË

Ervaart u zorgen rondom uw buitenlandse erfenis? Dan ben ik een erfrechtspecialist waar u niet zonder kunt

  • Komt u oorspronkelijk uit Servië, maar verblijft u in Nederland?
  • Verblijft u als Nederlander in Servië?
  • Erft u iets in Servië?
  • Erft u iets in Nederland, maar woont u in Servië?
  • Is er, op het moment van overlijden van de erflater, duidelijk een nauwere band met een ander land dan dat van zijn laatste verblijfplaats?


In alle bovengenoemde gevallen is vaak onduidelijk hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld: welke rechter is bevoegd om te oordelen over de afwikkeling en welk recht is van toepassing op de nalatenschap indien er meerdere landen betrokken zijn.


Over opengevallen nalatenschappen kunnen dus veel verschillende discussies ontstaan en dat lijkt ook steeds vaker voor te komen. Elk land kent namelijk zijn eigen erfrechtregels: het Servische erfrecht kent regels die vaak van de Nederlandse regels verschillen of in Nederland zelfs niet voorkomen, en andersom. Ook de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving dient niet uit het oog te worden verloren. Daarbij is geen enkel nalatenschap ‘gewoon’ of 'standaard’. Het afwikkelen van een internationale erfenis kan dus erg complex en duur zijn.


In een dergelijk geval kan het zinvol zijn om mij in te schakelen. Als een erfrechtspecialist met ervaring met het Nederlandse en Servische erfrecht kan ik u bijstaan om uw rechtspositie in kaart te brengen en u helpen om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden. Ik kan ook de afwikkeling van de nalatenschap voor u zo gunstig mogelijk realiseren.


Daarnaast kan ik u adviseren in welk land en hoe u uw eigen nalatenschap moet vastleggen, zodat voor uw nabestaanden het beste resultaat wordt bereikt en de afwikkeling van uw nalatenschap zonder problemen verloopt. 


Lees in mijn blogartikelen Naar Servië geëmigreerd? Welk erfrecht geldt? en Servische man met de Nederlandse nationaliteit is in Hong Kong overleden: welk erfrecht geldt? welke problemen kunnen ontstaan bij de afwikkeling van een buitenlandse erfenis en welke oplossingen er zijn.


Wilt u meer informatie over hoe ik u kan helpen?