Stress en zorgen vanwege de erfenis

Nalatenschap afwikkelen

Uw dierbare is overleden. Tijd voor rouw is er niet en er zal van u worden verwacht om meteen aan de slag te gaan met de afwikkeling van zijn of haar nalatenschap.


Uit onderzoek blijkt dat mensen de nalatenschap het liefst zelf willen afwikkelen. Door de complexiteit van deze taak kan zo'n afwikkeling zelfs meerdere jaren duren. Met veel stress, zorgen, hoge kosten en vervelende familieruzies tot gevolg.

Sommige nabestaanden schakelen liever een notaris in en betalen zich blauw voor de afwikkeling van een simpele erfenis. Ook voor zaken die ze zelf makkelijk kunnen doen. Onnodige geldverspilling.

Mijn oplossing ontzorgt

Rouwen heeft tijd en aandacht nodig. Om daar voldoende ruimte voor te creëren en uw pijn na een zwaar verlies te verzachten, wil ik u een helpende hand bieden. Als de enige partij in Nederland bied ik u een praktisch en gedetailleerd stappenplan en templates aan, zodat u een nalatenschap voor een groot gedeelte zelf kunt afwikkelen, zonder stress, zorgen en hoge kosten. Ook als u geen juridische en/of financiële achtergrond hebt. U weet precies wat, wanneer en hoe u het zelf moet doen.

Slechts in het geval van een zware vereffening (bij negatieve nalatenschappen) raad ik u aan een notaris of een professionele executeur/vereffenaar in te schakelen. 

Als iemand u snapt dan ben ik dat wel

In 2012 heb ik mijn partner verloren aan een hartstilstand. Als executeur moest ik zijn nalatenschap afwikkelen.

Uitgeput van het uitzoeken en regelen, verbaasd hoe veel instanties in Nederland zaken niet op orde hebben en woest over bizar hoge tarieven van notarissen, ging ik me verdiepen in het erfrecht. Ik bezocht lezingen, las boeken en investeerde in seminars en opleidingen. Ik ontdekte de spelregels van een zorgeloze planning en afwikkeling van erfenissen En ik paste ze toe.

 

Dankzij de opgedane kennis, een goed financieel en juridisch inzicht en een draaiboek dat ik zelf heb ontwikkeld, lukte het mij om deze taak zorgvuldig te klaren. Nadat ik keer op keer bezwaar heb gemaakt bij de Belastingdienst tegen een onjuiste aanslag inkomstenbelasting en nadat ik een klacht heb ingediend bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) tegen een incorrecte wezenuitkering, is het mij gelukt om deze zaken recht te zetten en de erfgenamen te laten krijgen waar ze recht op hadden.

 

Uit iets zeer verdrietigs is iets positiefs ontstaan. Na ruim 23 jaar financiële en juridische achtergrond bij o.a. het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en de Raad van State, en 13 jaar ervaring op het terrein van internationaal ondernemen, bied ik nu iedereen die een dierbare verloren heeft mijn stappenplan en templates aan. Om een eigen erfenis zonder stress af te wikkelen.

Daarnaast help ik de erflaters om de eigen nalatenschap slim te regelen, zodat die taks-, zorg- en stressvrij is voor hun nabestaanden.

Klanten zeggen

'Ik hoop dat je concurrenten dit draaiboek niet kopen en als eigen doorverkopen. Echt, alles zit erin.'

Bougiena Reina Edens, 80 jaar, gepensioneerd, alleenstaand, uit Den Haag


'Ik wist niet dat er zoveel bij komt kijken! Dit stappenplan is onmisbaar voor iedereen die een nalatenschap moet afwikkelen. Je kunt hem direct toepassen.'  Auke van der Weg, 75 jaar, gepensioneerd, alleenstaand, uit Den Haag

Geef uw e-mailadres door en ontvang GRATIS E-book: WAT U DIRECT MOET DOEN NA EEN OVERLIJDEN

  • Dit is het 1ste hoofdstuk van het stappenplan
  • U ontdekt de eerste dingen die gedaan moeten worden als uw dierbare overlijdt

U ontvangt tevens GRATIS mijn blogartikelen om erfenis slim te regelen

Waarom de naam AllesgeregeldNu?

Toen ik met de afwikkeling van de nalatenschap van mijn partner bezig was, heeft het mij verbaasd hoe weinig mensen hun zaken op orde hebben. Uit verschillende onderzoeken - ook van de Koninklike Notariële Beroepsorganisatie, KNB - blijkt dat slechts 8% van de Nederlanders hun nalatenschap goed heeft geregeld. Van de overige 92% denkt meer dan de helft de zaken rondom eigen overlijden goed op orde te hebben!


Toch kunnen de nabestaanden niet altijd de benodigde informatie traceren, ze hebben van de erflater nooit instructies gekregen over hoe ze de zaken moeten waarnemen of afwikkelen. Ze kennen zijn of haar wensen voor de uitvaart vaak niet. Ze weten niet eens dat er een kind uit een eerdere relatie is, dat nu recht heeft om zijn of haar legitieme portie op te eisen. En ze betalen meer erfbelasting dan vaak nodig is.

 

Vreemd dat veel mensen de zaken niet goed hebben geregeld want 'we zorgen toch zo goed voor elkaar: onze kinderen, ouders, familie, onze vrienden'.  Maar als wij er niet meer zijn, moeten zij het dan zelf uitzoeken?

 

Alles geregeld nu, voor later. Uw nalatenschap tijdens leven slim plannen en vastleggen, zodat die taks-, zorg- en stressvrij is voor uw nabestaanden. Wie wil dat nou niet?

Over Marina

Met Bertus in Dubrovnik, Kroatië. Terug van weggeweest. (2009)

Wie troost mij? Wie is mijn houvast? Wie staat mij bij als je er niet meer bent?

Mijn partner is plotseling overleden aan een hartstilstand. Toen 49 jaar jong, charmant, sportief en muzikaal. Weduwnaar. Juist op het moment dat alles op zijn plek viel en nieuw perspectief in zijn leven lonkte, heeft hij ons voorgoed verlaten.


De tijd voor rouw was er niet. Ik moest troost bieden aan zijn twee emotioneel gebroken kinderen en als zijn executeur alles regelen.


Zorg dragen voor zijn kinderen was vanzelfsprekend. Maar hoe uitputtend de weg naar het regelen van voogdij is, kon ik me toen niet voorstellen. Verlatingsangst bij de kinderen die dachten eveneens voorgoed van mij gescheiden te moeten worden, heeft jarenlang zijn tol geëist. Na depressies, veroorzaakt door het verlies van beide ouders, is de rust pas na ontelbare intense gesprekken in hun leven teruggekeerd.

We hebben ervaren hoe weinig begripvol onze directe omgeving toen was en hoe onwillig en onverschillig instanties in Nederland zijn als zaken niet goed geregeld zijn. Ik kan u verzekeren dat u deze onzekerheid nooit en te nimmer voor uw kinderen wilt.


Het afwikkelen van zijn nalatenschap bleek een zware taak die vooral veel tijd en energie kostte omdat ik niet wist hoe ik het moest aanpakken. Ook omdat niets was geregeld en het administratieve huishouden niet op orde was. Financieel gezien was het net zo moeilijk omdat er niet direct financiële middelen beschikbaar waren, de door de kinderen geërfde woning onverkoopbaar bleek en de erfbelasting binnen 8 maanden betaald moest worden. En wat is het emotioneel buitengewoon zwaar als je lief wegvalt.


Een paar jaar later realiseerde ik me dat het overlijden van mijn partner mij iets bijzonders heeft gebracht. Twee prachtige kinderen en een ervaring die mij heeft doen beslissen om een andere wending aan mijn leven te geven. Zo is mijn bedrijf  AllesgeregeldNu tot stand gekomen om mensen te behoeden voor de situatie waar ik zelf in terechtkwam.


Marina Milenković, 53 jaar, moeder van twee liefdevolle kinderen, woont in Den Haag

Mijn verhaal in dit boek...


Leven met tegenslag - Gesprekken over ongeluk en veerkracht

Linda Huijsmans, Eke Mannink, Grieteke Meerman, foto's Mark Horn

Gepubliceerd: 19 oktober 2020


Een afgebrand huis, een overspannen brein, een onverwacht faillissement, de dood van een familielid… We krijgen in ons leven uiteindelijk allemaal te maken met ellende. Hoe we daar vervolgens mee omgaan zegt veel over ons karakter. Soms kunnen anderen er ook iets van leren, en mede daarom behoorde de rubriek ‘Tegenslag’ in FD steevast tot de best gelezen stukken van de week. De menselijke veerkracht is een wonderlijk fenomeen.

In dit boek leren we hoe bekende ondernemers, kunstenaars en professionals met hun portie tegenspoed omgingen. Wat kenschetst de wijze waarop mensen hun tegenslagen te lijf gaan? En welke lessen trokken zij voor hun leven en werk? De meer dan veertig inspirerende interviews in dit boek geven op die vragen antwoord.


Hopelijk kan mijn verhaal jou kracht geven om door te zetten waar anderen opgeven.

Hebt u mijn blogartikelen al gelezen?


Een nieuw begin...

(best gelezen artikel, 5.000 keer in 2 dagen)

Leuke (en minder leuke) weetjes over Marina

De rode draad die door mijn leven loopt

Geef uw e-mailadres door en ontvang GRATIS E-book: WAT U DIRECT MOET DOEN NA EEN OVERLIJDEN

U ontvangt tevens GRATIS mijn blogartikelen om erfenis slim te regelen